Sudocrem官网

Sudocrem是一种德国非处方药膏,主要用于治疗尿布疹。它含有防水基质(由油/蜡组成),保护剂和润肤剂,抗菌和抗真菌剂。除了尿布疹,它还可以用于治疗湿疹,褥疮,痤疮,轻微烧伤,表面伤口,晒伤和冻疮。

Sudocrem由制药公司Forest Laboratories Europe制造。2014年7月,Forest Laboratories Europe被Actavis plc收购并与之合并。2015年3月17日,Actavis完成对Allergan收购,使其成为一家价值230亿美元的多元化全球制药公司。

在比利时,该产品以“Dermocrem”品牌销售。荷兰是第一个在爱尔兰和英国以外地区销售Sudocrem的国家。

Sudocrem官网:https://sudocrem.com/

发表评论