Clariden Leu官网

Clariden Leu是一家瑞士私人银行,总部位于苏黎世和日内瓦瑞士。它于2007年由克拉瑞丹总裁亚历克斯·霍夫曼和瑞士信贷集团创建。Clariden Leu是瑞士最大的私人银行之一,管理超过1000亿瑞士法郎。

2011年11月15日,瑞士信贷集团股份公司宣布将旗下Clariden Leu融入瑞士信贷。2012年4月2日,瑞士信贷与Clariden Leu合并,并获得所有Clariden Leu资产和负债,并承担所有权利和义务。

Clariden Leu主席为彼得·埃克特,总资产为237亿瑞士法郎,共有1800名员工。

Clariden Leu官网:http://www.claridenleu.com/

发表评论