Seneweb.com官网

Seneweb.com是一家提供塞内加尔和世界各地内容的门户网站。该门户网站成立于2000年,当时它是为数不多报道塞内加尔总统竞选的网站。该网站还包括新闻流媒体视频和音频。

Seneweb.com官网:http://www.seneweb.com/

发表评论